Aktualności

  • ZESPÓŁ ds. przygotowania NOWEJ STRATEGII ROZWOJU

    Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem lokalnym do zaangażowania się w proces budowania dokumentu strategicznego, planującego rozwój na lata 2016-2022

aaa